трет

трет, а, -о num. tretë: на трето место në vendin e tretë; трети клас klasë e tretë.