тркала

тркала impf. rrokullisem, rrëkë­llehem: се тркалам по тревата po rrëkëllehem nëpër bar.