тропа

тропа impf. trokas; trokëllit, trokëllij: некој тропа на врата dikush po troket në derë.