трпезарија

трпезарија sh. трпезарии f. trapezari, dhomë e veçantë që lidhet me kuzhinën, në të cilën shërbehet ushqimi.