трпи

трпи impf. duroj, vuaj, toleroj: јас можам да трпам многу unë mund të duroj shumë.