туѓина

туѓина f. dhe i huaj: не ми се живее во туѓина nuk më jetohet në dhe të huaj.