угоре

угоре ndajf. përpjetë: угоре високо, удолу длабоко përpjetë lartë, teposhtë thellë.