удави

удави pf. I 1. mbyt duke i zënë frymën. 2. mbyt duke e zhytur (dikë në ujë). II се удави mbytet, gulfatet.