ужасно

ужасно ndajf. 1. tmerrësisht; llahtarshëm; trishtueshëm. 2. me llahtari; me frikë; me trishtim.