ужива

ужива impf. 1. jetoj (në bollëk dhe kënaqësi). 2. gëzoj, shfrytëzoj (të gjitha të drejtat).