уметник

уметник sh. уметници m. 1. artist (krijues në lëmë të artit në përgjithësi). 2. krijues në fushë të artit figurativ.