уморен

умор/ен, -на, -но mb. i lodhur; i kapitur: уморен од работа i lodhur nga puna.