умотворба

умотворба sh. умотворби f. poezi dhe tregime popullore (krijime të letërsisë gojore): народни умотворби fjalë të urta.