усвои

усвои pf. усвојува impf. përvetësoj, marr (diçka) për vete; birësoj, adoptoj (një fëmijë).