услов

услов sh. услови m. kusht, konditë: потребни се услови за успешна работа nevojiten kushte për punë të suksesshme.