утрински

утринск/и, -а, -о mb. i mëngjesit: утринска гимна­стика gjimnastikë e mëngjesit.