учебник

учебник sh. учебници m. libër (tekst mësimor): учебник по геометрија libër i gjeometrisë.