учен

учен, -а, -о mb. i mësuar, i arsimuar: учени луѓе njerëz të mësuar (të arsimuar).