учесничка

учесничка sh. учеснички f. pjesëmarrëse: учесник на еден конкурс pjesëmarrës i një konkursi.