учење

учење as. mësim, mësimdhënie, përfitm diturish: учење на англискиот јазик mësimi i gjuhës angleze (i anglishtes).