учител

учител sh. учители m. mësues: учител од прво до четврто одделение mësues prej klasës së parë e gjer më klasën e katërt.