учи

учи impf. kal. mësoj, jap dituri (dikujt): го учам францускиот јазик e mësoj gjuhën frënge.