фабрика

фабрика sh. фабрики f. fabrikë: текстилна фабрика fabrikë tekstili.