факултативен

факултатив/ен, -на, -но mb. fakultativ: факултативен предмет lëndë fakultative.