фаленица

фаленица f. (zakonisht në sh. фаленици) mburrje: доста со тие фаленици mjaft me ato mburrje.