фасада

фасада sh. фасади f. 1. ballinë, fasadë. 2. fig. pamje e jashtme e bukur, që fsheh një gjë të keqe a të shëmtuar.