фурна

фурна sh. фурни f. furrë:*има да јадеш многу фурни леб ke të hash edhe shumë furra bukë (për ta bërë ndonjë punë të rëndë).