фуфка

фуфка impf. frikësohem, kam frikë: мене ми фуфка од него unë frikësohem prej tij.