фучи

фучи impf. 1. fryj, turfulloj: вете­рот фучи era turfullon. 2. fig. gër­het, nxjerr një zhurmë nga hunda: коњот фучи kali gërhet.