хетероген

хетероген, -а, -о mb. i llojllojshëm, i shumëlloj­shëm, heterogjen: хетероген состав përbërje e shumëllojshme.