хигиена

хигиена (vet.nj.) sh. f. higjienë: хигиената е услов за добро здравје higjiena është kusht për shëndet të mirë.