хоби

хоби m. (vet.nj.) pasion: музиката е негово хоби muzika është pasioni i tij.