хоризонтален

хоризонтал/ен, -на, -но mb. horizontal: хоризонтална линија vijë horizontale.