хуманизам

хуманизам (vet.nj.) 1. humanizëm, lëvizje përparimtare e sh. XIV-XV. 2. humanizëm, ndjenjë e lartë dhe fisnike.