царина

царина sh. царини f. doganë: се ослободува од царина lirohet nga dogana.