цврст

цврст, -а, mb. 1. i fortë, i fuqishëm: на цврста почва në tokë të fortë. 2. fig. i qëndrueshëm, i paluhatshëm: цврст карактер karakter i paluhatshëm.