целосен

целос/ен, -на, -но mb. i plotë; i tërë: целосен ус­пех sukses i plotë; целосно признание pra­nim i plotë.