цена

цена sh. цени f. 1. çmim; vlerë: набавна цена çmim i blerjes. 2. fig. kusht, çmim:*по секоја цена me çdo kusht, me­ doemos; patjetër.