централен

централ/ен, -на, -но mb. 1. qendror: централна точка pikë qendrore; централниот дел на градот pjesa qendrore e qytetit. 2. kryesor, i rëndësishëm: