цица

цица impf. 1. pi duke thithur: детето плаче, сака да цица fëmija qan, do që të pijë gji; *кротко јагне од две мајки цица qengji i butë pi dy nëna. 2. thith, (për disa shtazë e insekte), pi ndonjë lëng.