црвлив

црвлив,, -о mb. i krimbur, krimbës me krimba, i prishur: црвливо јаболко mollë e krimbur (me krimba).