црковен

црков/ен, -на, -но mb. i kishës, kishtar: црковна литература letërsi kishtare.