црнее

црнее (се) impf. 1. nxihem, bëhem i zi: црнее брзо на сонце nxihet shpejt në diell. 2. fig. vuaj, brengosem.