црнец

црнец sh. црнци m. 1. zezak, njeri i racës së zezë. 2. fig. njeri që bën punë të rënda. 3. (rrallë) njeri i zi; zezak.