црн

црн, -а,mb. 1. i zi: црна кошула këmishë e zezë. 2. i zi, në ngjyrë bronzi: имаше убаво црно лице kishte një fytyrë të bukur bronzi.