цртач

цртач sh. цртачи m. vizatues: беше најдобар цртач во класот ishte vizatuesi më i mirë në klasë.