чека

чека impf. pres: таа го чека во собата ajo po e pret në dhomë; *кој чека ќе дочека i duruari i trashëguari.