чест

чест (vet.nj.) f. nder; dinjitet; sedër: ми направија голема чест më bënë nder të madh.