четворен

четвор/ен, -на, -но mb. i katërfishtë: четворен успех sukses i katërfishtë.