четворица

четворица num. katër (vetëm për meshkuj ose kur personat janë të përzier): четворица браќа katër vëllezër.